Disclaimer

Acest disclaimer se aplică pentru întregul conținut al site-ului Stiri.Life. Prin utilizarea site-ului, recunoașteți și acceptați termenii și condițiile descrise în acest document.

Conținutul Site-ului

Conținutul publicat pe Stiri.Life, inclusiv articole, opinii, știri și orice alte informații, este oferit „așa cum este” pentru scopuri informative și educative. Eforturi sunt făcute pentru a asigura acuratețea și actualitatea informațiilor, dar nu garantăm că acestea sunt complet lipsite de erori sau întotdeauna actuale. Opiniile exprimate pe site sunt ale autorilor și nu reflectă neapărat opiniile Stiri.Life sau ale partenerilor săi. Imaginile sunt utilizate cu caracter informativ și nu reprezintă întotdeauna realitatea exactă a conținutului prezentat.

Drepturi de Autor

Conținutul site-ului este protejat de legile drepturilor de autor și aparține Stiri.Life sau autorilor săi. Este interzisă utilizarea acestui conținut în alte scopuri fără permisiunea explicită a proprietarilor drepturilor de autor.

Responsabilitatea Utilizatorilor

Utilizatorii sunt responsabili pentru modul în care aleg să utilizeze informațiile de pe site. Stiri.Life nu este responsabil pentru nicio decizie sau acțiune luată pe baza informațiilor furnizate pe site. Linkurile către alte site-uri sunt oferite pentru comoditate și nu implică o aprobare sau o asociere cu acele site-uri. Stiri.Life nu este responsabil pentru conținutul sau practicile de confidențialitate ale altor site-uri.

Limitarea Răspunderii

Stiri.Life, inclusiv angajații, directorii și colaboratorii săi, nu vor fi răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale sau consecvențiale care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul.

Legea 190/2018 și GDPR

Conform Legii 190 din 2018, la articolul 7, activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.

Dreptul la Replica

Pentru dreptul la replică, vă rugăm să trimiteți un email la adresa contact@stiri.life, specificând datele de contact ale expeditorului și articolul la care se face referire.

Modificări ale Disclaimer-ului

Ne rezervăm dreptul de a modifica acest disclaimer oricând. Modificările vor fi efective imediat după publicarea lor pe site.

Contact

Pentru orice întrebări legate de acest disclaimer, vă rugăm să ne contactați folosind formularul de la pagina de contact.

A fost utila pagina ?

Click pe stele pentru a vota

Media / 5. Voturi: